یکشنبه, 16 آذر 1399 10:01

8 نکته ی عملی در سیره حضرت زهرا (سلام الله علیها) مطلب ویژه

نوشته شده توسط
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

1. حقوق و اخلاق در کانون خانه و خانواده
در مورد زنان شایسته کردار و چگونگی رفتار آنان در کانون خانه و خانواده و در رابطه با آیین همسرداری از آن حضرت آورده اند که فرمود :
( قال رسول الله : « ویل لامرأَةلامرأة اغضبت زوجها و طوبی لامرأرة رضی عنها زوجها .»
«نفرین بر آن زنی که با پایمال ساختن حقوق و حرمت مردخانه اش ، اورا به خشم آورد و خوشا به حال آن زنی که با رفتار خداپسندانه و انسانی ، به گونه ای زندگی کند که هسرش از او خشنود باشد . »

2. شیوه شایسته همسری
او سمبل و نمونه یک همسر شایسته و یک همتای بایسته و یک شریک زندگی برازنده و یک همراه و همراز آزاده و بزرگ در راه تقرب به خدا و طلب خشنودی او بود و در این راه از هیچ مهر و ایثار دریغ نمیورزید .
دیگران را از برخود مقدم میداشت و باسختی های زندگی دلیرانه روربه رو میگردید تا گرد و غبار اندوه و رنج زندگی بر دل مصفای همتای زندگی اش امیر مؤمنان و فرزندان ارجمندش نننشیند . در جواب امیر مؤمنان – که پرسید فاطمه جان ! چرا نگفتی چیزی در خانه نیست تا فراهم آورم ؟ - گفت : « یا أبا الحسن لاستحیی من الهی أن أکلف نفسک ما لا تقدر علیه » « علی جان من از پروردگارم حیا میکنم که چیزی را که تو بر فراهم آوردن آن توان نداری ، آن را از تو بخواهم و فراهم آوردن آن را از شما درخواست کنم .»
3. خشرویی و برخورد انسانی با همگان
آن بانوی فرزانه در خوشگویی و خشرویی و برخورد انسانی و شایسته با انسان ها به ویژه محرومان و نیازمندان ، آموزگار عصر ها و نمونه ی نسل ها بود.
در این مورد ششمین امام نور از مام سرافرازش آورده است که فرمود : « بشر فی وجه المومن یوجب لصالحبه الجنة و بشر فی وجه المعاند المعادی یقی صاحبه عذاب النار »
« خشرویی و ادب در برابر انسان با ایمان بهشت را برای خوشرو فراهم می آورد و برخورد شایسته و خشرویی با کسی که بدخواه و ستیزه جو مبارزه میکند ، انسان را از عذاب آتش سوزان نگاه میدارد »
4. روابط عادلانه و انسانی با زیر دستان
ریحانه پیامبر سمبل عدل و انصاف در همه زندگی پر افتخار خویش بود و با آشنا و بیگانه ، دوست و دشمن ، توانمند و ناتوان ، براساس عدل و داد رفتار میکرد ؛ درست همان گونه که قرآن و پیامبر نشانگر آن بودند. در این موارد آورده اندکه روزی پیامبر گرامی به خانه دخت ارجمندش وارد شد و او را در حال کار و تلاش دید ، اما شاگرد و خدمتگزار خانه اش را درحال استراحت دلیل آن را پرسید که فاطمه پاشخ داد : « یا رسول الله علی یوم و علیها یوم »
« ای پیامبر خدا ! کارها ی منزل را به گونه ای عادلانه تقسیم کرده ام که براساس آن ، یک روز کار خانه رامن انجام می دهم و روز دیگر را او .»
«سلمان » یکی از یاران ارجمند پیامبر ، در این مورد آورده است که : ریحانه پیامبر را دیدم که خود به کمک آسیای دستی برای تهیه نان ، دانه ها را آرد می کند و اثر تلاش و کار بر دستانش بر جای مانده است .
پس از نثار درو برآن حضرت ، گفتم : دخت ارجمند پیامبر ! در حالی که خدمتگزار خانه ات در کنار شماست ، چرا خود را به زحمت می افکنید و چرا این کارها را به او وا نمیگذارید ؟ او در پاسخ درس پیروی آگاهانه و خالصانه از پیامبر را به نمایش نهاد و فرمود :
« اوصانی رسول الله ان تکون الخدمه لها یوما فکان امس یوم خدمتها و الیوم خدمتی » « پیامبر گرامی به من سفارش کرد که کارهای خانه را با خدمتگزار خانه تقسیم کنم و براساس این تقسیم کار ف یک روز او کارهای خانه را انجام میدهد و روز دیگرمن از این رو دیروز نوبت او بود و امروز نوبت من است.»
5. نیک بختی واقعی
ریحانه پیامبر ، امیر مومنان را تنها همتای زندگی و پدر گرانقدر فرزندانش نمیگریست ، بلکه اورا امام راستین و پیشوای حقیقی پس از پیامبر مینگریست و با همه وجود به او و راه و رسم عادلانه و بشر دوستانه و آزادمنشانه او عشق می ورزید و دوستی او و پیروی واقعی از وی را مایه نیک بختی دنیا و آخرت میشمرد .
در این مورد فرمود : « ان السعید کل السعید حق السعید من احب علیاً فی حیاته و بعد موته » « بی تردید سعادتمند واقعی کسی است که در زندگی این سرا و سرای دیگر ، دوستدار راستین امیرمومنان و پیرو راه و رسم عادلانه و انسانی او باشد . »
یکی از دانشوران به محضرش شرفیاب شد و تقاضا کرد تا پرتوی از آنچه از بارگاه خدا و پیامبرش به او هدیه شده است برای مردم ارزانی دارد ؛ بانوی بانوان این روایت جالب و درس آموز را به یادگار نهاد : « بسم الله الرحمن الرحیم ، قال محمد (ص) من کان یومن بالله و الیوم الاخره فالیؤذی جاره ومن کان یومن بالله و الیوم الاخره فلیکرم ضیفه ومن کان یومن بالله والیوم الاخره فلیقل خیراً اؤ یکست ، ان الله یحب الخیر الحلیم النتعفف و یبعض الفحش من البداء و البداء من النار . » « آن کسی که ایمان به خدا و روز رستاخیز بیاورد ، همسایه اش را نمیآزارد . و آن کسی که به خدا و روز رستاخیزش ایمان بیاورد ، باید یا سخن شایسته و سنجیده گوید و یا ساکت یاشد و لب فرو بندد . مردم ! خدا انسان خیر اندیش و بردبار و خویشتن دار را دوست میداردو عنصر بدزبان و بداندیش و بی شرم را ، که اصرار در خواسته های ناروای خویش میکند ، دشمن میدارد ؛ چرا که محیا از ایمان است و ایمان جایگاهش بهشت خداست ، اما بدی و ناروا گویی از بی شرمی سر چشمه میگیرد و انسان بی شرم در آتش خواهد بود
6. درس بشر دوستی
ریحانه ارجمند پیامبر ، ر زندگی سراسر افتخار و الهام بخش خویش آموزگار مردم خواهی و مردم نوازی و سمبل واقعی بشر دوستی است. دومین امام نور حضرت مجتبی ( ع) در این مورد آورده است که : مام گرانمایه ام فاطمه را شب جمعه ای نگریستم که محراب عبادت خویش به پرستش یکتا آفریدگارش ایستاده و تا سپیده سحر و دمیدن طلوع فجر در رکوع و سجود بود و با شور و اخلاصی و وصف ناپذیر در راز و نیاز با آن بی نیاز . خود به روشنی میشنیدم که آن فرشته بشر دوست
، زنان و مردان با ایمان و پروا پیشه را دعا میکرد و نامشان را گاه میبرد و از خدا برایشان خوبی و نیکی میخواست و طلب خیر و برکت مینمود اما شگفتا که هرچه گوش کردم ، دیدم برای خویش دعا نکرد و چیزی نخواست . پس از فراغت او از نیایش و پرستش خدا ، گفتم : مادر جان ! چرا فقط دیگران را دعا میکنی ؟ « رایت امی فاطمه (ص) قامت محرابها لیله جمعتها فلم تزل راکعه ساجده حتی اتضع عمود الصبح ، وسمعتها تدعوا للمومنین و المومنات و تسمیهم و تگثر الدعا ء لهم و لا تدعو ا لنفسه بشی ءٍ» فرمود: گرامی فرزندم ! حسن جانم ! « باید نخست در اندیشه ی همسایگان و بندگان خدا بود ، سپس در اندیشه خانه و خاندان خویش . « الجار ثم الدار »
7. مقام والای مادر
دخت ارجمند پیامبر در گرامیداشت مقام مادر و موقعیت والای نخستین آموزگار زندگی انسان ، به یکی از شاگردانش فرمود : « الزم رجلها فان الجنته تحت اقدامها . » « به احترام مادرت ، برپای او بیفت و مقام او را گرامی دار و خشنودی خاطر او را به دست آور ؛ چرا که بهشت زیر قدمهای مادران است . »
8. پرتوی از فلسفه احکام
دخت اندیشمند و دین شناس پیامبر در ترسیم پرتوی از حکمت و فلسفه احکام و مقررات خدا فرمود :
جعل الله الایمان تطهیراً لکم من الشرک
والصلاه تنزیهاً لکم من الکبر
والزکاه تزکیه للنفس ونما ءً فی الرزق
والصیام تثبیتاً للاخلاص
والحج تشییداً للدین
والعدل تنسیقاً للقلوب
وإطاعتنا نظاماً للمله
وامامتنا أمانا للفرقه
والجهاد عزاً للاسلام
والصبر معونه علی استیجاب الاجر
والامر بالمعروف مصلحه للعامه
و بر الوالدین و قایه من السخط
وصله الارحام منماه للعدد
والقصاص حقا لدماء
وتوفیه المکاییل و الموازین تعییر للخبس
والنهی عن شرب الخمر تنزیها عن الرجس
واجتناب القدف حجابا عن اللغنه
وترک السرقه ایجابا للعفه
و حرم الله الشرک اخلاصا له بالربوبیه
«فاتقوا الله حق تقته ولاتموتن الاء وانتم مسلمون » و اطیعو الله فیما امرکم به ونهاکم عنه ، فانه «انما یخشی الله من عباده العلماء »
« هان ای مردم ! خدای جهان آفرین ایمان را سبب پاک سازی شما از مظاهرشرک و ارتجاع قرار داد ؛ و نماز را وسیله پاک ساختن شما از آفت غرور و خود بزرگ بینی . زکات را باعث تزکیه جان و افزون شدن و روزیتان قرار داد ؛ و روزه را عاملی برای استواری اخلاص شما .
طواف برگرد خانه خدا را وسیله اقتدار دین ؛ و عدالت را مایه هماهنگی و انسجام دل ها . هماهنگی و فرمانبرداری از ما خاندان رسالت را باعث نظام دین و دولت مقرر فرمود ، و امامت و پیشوایی ما را به منظور در امان ماندن از پراکندگی ها و واپسگرایی ها و اسارت درچنگال استبداد . جهاد را باعث شکست ناپذیری و عزت اسلام و شکیبایی را وسیله ای برای جلب پاداش پر شکوه سرای آخرت . امر به معروف و فراخوان به سوی ارزش ها رامایه صلاح و شایستگی توده ها شناخت ، نیکی به پدر و مادر را سنگر پیشگیری از خشم خدا . پیوند با نزدیکان را وسیله ی افزونی شمار و اقتدار جامعه ، و قصاص عادلانه و انسانی را عامل حفظ جانها . وفای به عهد به نذر ها را برای درمعرض آمرزش قرار گرفتن و عادلانه و درست دادن کیل ها و وزن ها را وسیله مبارزه باکمبود ها. هشدار از میخوارگی را سبب پاکیزگی از پلیدی ها ، و دوری گزیدن از تهمت زدن و نسبت ناروا دادن را مانعی در برابر غلطیدن به وادی لعنت شدگان . وانهادن سرقت را برای حفظ عفت ، و تحریم شرک را برای اخلاص در بندگی پروردگار . اینک که چنین است پروای خدا را آنگونه که شایسته است، پیشه سازید و بکوشید که جز مسلمانی راستین و آزاد منش و رعایت کننده حقوق و امنیت دیگران ، جهاد را بدرود نگویید . خدای یکتا را در آنچه فراخوانده و هشدار داده است ، فرمانبرداری کنید و راه دانشور یکتا پرست و پروا پیشه را در پیش گیرید. چراکه ازمیان بندگان خدا ، تنها دانشمندان و آگاهان واقعی از او میترسند و در برابر او احساس مسئولیت مینمایند .»

تعداد بازدیدکنندگان 147 نفر آخرین ویرایش در یکشنبه, 16 آذر 1399 10:16

نظرات (0)

0 از 5 براساس 0 رای
هنوز نظری ارسال نشده است

  1. بهتر است نام و نظر خود را فارسی تایپ کنید ( برای انتشار سریع نظر یا افزودن فایل پیوست، باید وارد حساب کاربری خود شوید )
Rate this post:
پیوست (0 / 3)
انتشار موقعیت
کد تصویری را وارد کنید

ارتباط با ما

 آدرس : تهران، میدان انقلاب، خیابان کارگر جنوبی، پایین‌تر از چهارراه لشکر، روبروی دانشگاه علامه طباطبایی (یا پمپ بنزین) کوچه شهید علی غیاثوند قیصری- بن بست آریا- پلاک 6 - زنگ سوم
مدیریت: 02155377676 - 09911135529
ایمیل: info@osveh.org ساعت کاری موسسه: شنبه تا چهارشنبه 8 الی 16

تماس با واحدهای اسوه

02155390120
02155482025
واحد وام، داخلی   1
واحد فرهنگی و ازدواج، داخلی   2
واحد رفاهی و خدماتی، داخلی   4

شبکه های اجتماعی اسوه

logo-samandehi

whatsapp telegram instagram baleh
Fatima Co