فرقه های نوظهور

در قرن نوزدهم باببیت و بهائیت از جمله فرقه هایی بودند که با همدستی دولت های روسیه و انگلیس در ایران به وجود امدند و رهبران ان ادعاهای عجیبی از نیابت خاصه امام عصر گرفته تا پیامبری و حتی خدایی را بهه یدک کشیدند. بدون شک و با اطمینان می توان گفت که اگر بهائیت در زمان ناصرالدین شاه و به همت علمای شیعه و امیر کبیر نتوانست آنچنان رونق پیدا کند ، در دوران سلطنت پنجاه ساله رزیم پهلوی و به خصوص سیزده ساله هویدا به چنان رشد و جایگاهی رسید که شاید در تصور متولیان آن نیز نمی گنجد.

ابن تیمیه ناشر افکار تجسیم :

یکی از مسائلی که ابن تیمیه بنیان گذار فکری وهابیت ، به نشر آن پرداخت اعتقاد به جسمانیت خداوند متعال بود.
که در زیر به بخشی از ویژگی های خداوند وهابیت اشاره شده است :
1) خدای وهابیت می خندد 2) خدای وهابیت از عرش به زیر می اید 3) خدای وهابیت با چشم قابل است. 4) خدای وهابیت نمی تواند همه جا باشد . 5) خدای وهابیت نوجوان و موفرفری است 6) خدای وهابیت مبتلا به درد چشم است 7) خدای وهابییت با پیامبر مصافحه می کند 8) خدای وهابیت غیر از ریش و عورت همه چیز دارد 9) خدای وهابیت چهار انگشت بزرگ تر از عرش است 10خدای وهابیت دوان دوان راه می رود

Please publish modules in offcanvas position.